ผู้ดูแลระบบอีเมล กฟผ. จะอัพเกรดกล่องจดหมายผู้ใช้งานเป็นรุ่นล่าสุดตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป สามารถตรวจสอบกำหนดการปรับปรุงได้ ที่นี่

โดยในกรณีใช้งานผ่าน Microsoft Office Outlook เวอร์ชัน 2003 หรือ 2007 ให้ทำการปรับปรุง Microsoft Office Outlook เป็นเวอร์ชัน 2010 หรือสูงกว่า
โดยสามารถศึกษาวิธีการใช้งาน และอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ mailinfo.egat.co.th